Op 19-04-2017 is de ophokplicht ingetrokken, de hygiënemaatregelen blijven in stand.

Voor de laatste actuele informatievoorziening wordt verwezen naar de website van Avined.  

Vorig jaar zijn in Nederland bijna 5,6 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is 2,6% gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met bijna 1,3 miljoen ton mengvoeders.

download het persbericht

De afgelopen tijd heeft de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) in samenwerking met Transport Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bestaande concept hygiëneprotocol diervoedertransport (versie 2007) geüpdatet. In dit protocol zijn de voorwaarden genoemd waaraan, in geval van de uitbraak van een te bestrijden besmettelijke dierziekte, transport van diervoeders naar veehouderijbedrijven moet voldoen.

Lees het artikel

Vorig jaar zijn in Nederland 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op het niveau van 2012 en 2013. Dit niveau ligt nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009. Het volume vochtrijke diervoeders is gestegen met 100.000 ton. Een nadere toelichting en de afzetten per product zijn opgenomen in het persbericht.

download het persbericht