Het CVB wordt vanaf 1 januari 2015 voortgezet door de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND, www.diervoederketen.nl).

Tot voor kort was CVB een dienst van het Productschap Diervoeder dat onlangs is opgeheven. De werkzaamheden voor het CVB-programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR.

Veehouders zijn opgegroeid met de tabellenboeken van CVB. Informatie over de samenstelling, verteerbaarheid en voederwaarde van mengvoergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders is in deze tabellen opgenomen. Ook behoeftenormen voor verschillende soorten landbouwhuisdieren zijn hierin beschreven.

De voederwaarden en behoeftenormen van CVB zijn een referentie voor diervoederbedrijfsleven, voorlichters, veehouders, onderwijs en onderzoek. De CVB-Veevoedertabel, het Tabellenboek Veevoeding en een aantal CVB documentatierapporten zijn sinds kort te vinden op de nieuwe website www.cvbdiervoeding.nl. De Veevoedertabel en het Tabellenboek zullen regelmatig aangevuld en vernieuwd worden. Via nieuwsberichten en de vakpers blijft u daarvan eenvoudig op de hoogte en de laatste stand van zaken is altijd inzichtelijk op de CVB website.

De Federatie Nederlandse Diervoederketen is een samenwerkingsverband van alle branche organisaties in de Nederlandse Diervoederketen. Deze organisatie heeft een aantal taken, die in het verleden door het Productschap Diervoeder werden uitgevoerd, overgenomen.

Voor meer informatie:
•  Harry Vahl (coördinator FND;Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
•  Gert van Duinkerken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Wouter Spek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) (Wageningen UR Livestock Research)  

Vorig jaar zijn in Nederland 5,3 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op een niveau, dat nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009. Opmerkelijk is dat de teruggang in afzet (100.000 ton product) ruimschoots gecompenseerd werd door een toename van het droge stof gehalte met 0,6%. Een nadere toelichting en de afzetten per product zijn opgenomen in het persbericht.

download het persbericht

Vorig jaar zijn in Nederland 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet stabiliseerde op dit niveau, dat ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009.

download het persbericht

Op dinsdag 12 juni hebben in de Cinemec in Ede meerdere sprekers de gezondheids en duurzaamheidsaspecten van vochtrijke diervoeders toegelicht. Aanleiding was de lancering van de digitale bundel vochtrijke diervoeders. Deze bundel met informatie over gebruik en toepassing van verschillende vochtrijke diervoeders was tot nog toe alleen in geprinte vorm beschikbaar. Vanaf 12 juni kan deze informatie via de website van OPNV geraadpleegd worden.

1. Opening minisymposium - Vochtrijke voeders voor een gezonde toekomst -  door Roelof de Weerd
2. De duurzaamheid van perspulpt - A. Backx Suikerunie
3. Voer lust of last - door W. Zwanenburg
4. Gezond voeren met optimale melkproductie - door T. Schonewille
5. Inspelen op Schaalvergroting door T. Sleurink
6. Gezondheid en gefermenteerde voeders - door R. Scholten
7. Ontwikkelingen vochtrijke diervoeders -  door B. Swinkels
8. Lancering informatiebundel vochtrijke diervoeders op website